+90(555) 460 14 95   bahod@bahod.org.tr
bakırköy_halk_oyunları_derneği_artvin_yöresi

Yeşilin mavi ile karıştığı, denizin dağlarla, yamaçlarla kucaklaştığı, sarp bir nokta olan, Çoruh’un coşkusu, Arhavi’nin canlılığı, Borçka’nın hareketliliği, Şavşat’ın azameti Yörenin tüm karakteristik, coğrafi, beşeri özelliklerini taşıyan halk oyunlarının diyarı ” ARTVİN”…

Yörenin oyunları “horon” ve “bar” nitelikleri taşır. Oyunları Kız, Erkek ve Karma düzenlidir. Oyunların bir bölümünde türküler yer alır. Enstrüman olarak; davul, zurna, akordion, garmon, kemençe, mey, nağara sıklıkla kullanılır. Yörenin en önemli ve kendine has enstrümanı ise “Tulum” dur. Özellikle erkek oyunları horon türündedir ve çok hareketlidir.

Yörenin coğrafyası, iklimi ve beşeri durumu oyunlara ve geleneksel giyim kuşama birebir yansımıştır. Hemen her ilçenin kendi adı ile anılan bir oyunu olduğu gibi, Atatürk’e adanmış ” Atabarı ” oyunu ülkemizdeki en popüler oyunlardandır.